Over ons

Wie zijn wij?

Werkreturn De Vallei is een bedrijf dat op 1 mei 2016 is opgericht om bedrijven te helpen invulling te geven aan sociaal ondernemen. We zijn een samenwerkingsverband van Bouwbedrijf Kreeft, Roseboom Ede en Werkreturn Aalsmeer.

Voor wie?

Het bedrijfsleven in de regio Food Valley.

Met wie?

Overheids- en onderwijsinstellingen in de regio Food Valley.  

Wat bieden wij?

Inspelen op behoefte

Werkreturn De Vallei helpt bedrijven om op een adequate wijze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Dit zijn werkzoekenden die onder de Participatiewet of Social Return vallen, dus een lichamelijke of psychische arbeidsbeperking hebben en/of langdurig werkeloos zijn. 

Bindende schakel

We beschikken over de kennis, ervaring en kwaliteit om een goede match te maken tussen werkzoekenden en bedrijven. Tijdens het hele dienstverband zullen we een begeleidende rol spelen door jobcoaching en het verzorgen van trainingen.

Ontzorging

De dienstverlening van Werkreturn De Vallei is erop gericht om werkgevers te ontzorgen. Naast jobcoaching regelen wij alles, zoals loonkostensubsidie, loondispensatie, mobiliteitsbonus, no-risk polissen en aanpassingen van de werkplek.

Draagvlak door succes

Een succesvolle plaatsing leidt tot draagvlak bij alle andere medewerkers die in dienst zijn van het bedrijf en vergroot het maatschappelijk bewustzijn. Lees hierover ook eens het artikel ‘Iedereen verdient die ene, belangrijke kans’.

 

Waarom Werkreturn De Vallei?

  • We ontzorgen vólledig
  • Jarenlange ervaring
  • No-nonsense aanpak
  • Korte lijntjes
  • Afspraak is afspraak
Daag ons gerust uit
Logo Header Menu